Hem

"Integral Massage är en behandlingsform som helar - hjälper oss att bli hela som människor - genom att våra fysiska, mentala, emotionella och spirituella dimensioner integreras till en fullkomlig helhet.""Integral Massage is a form of treatment that helps us become fulfilled as human beings, as our physical, mental, emotional and spiritual dimensions are integrated to a complete Whole."


 

"Integral" (According to the Oxford Dictionary of Current English):

1) necessary to make a whole complete, fundamental

2) included as part of a whole

3) forming a whole/complete

What is Integral massage?

It is a form of treatment that uses a combination of techniques – Eastern deep-working full body massage, acupressure and craniosacral therapy – adapted to each person’s unique conditions and needs, where mental and physical trauma are resolved. In that way, each person’s individual healing process is set in motion at the pace he or she is ready to move.

 

From imbalance to balance

Through the body’s muscles, energy flows and craniosacral systems,

what is locked is loosened,

what is agitated is appeased,

what should be liberated is liberated,

what needs to be strengthened is strengthened,

so that the body is stabilized and the balance is re-established.

The cells are filled with oxygen from deep within, the organs of the body are stimulated, the resilience against physical and mental stress and pressure increases and abilities that were formerly disabled are now freely available.

 

From fear to trust

When you reconnect to the body, you get a deeper insight into its processes. The body should not have to bear the responsibility for what goes on in the emotional life.

 

Fears and pain, which you could not face before and which have left an imprint in your body are liberated during the treatment so that you can receive and then release them at your own pace. Gradually you feel how you are more and more grounded in trust and how the body wags its tail from liberty and delight.

AdressAffärstitel Adress Postnummer Stad Land
AdressAffärstitel Adress Postnummer Stad Land

Vad är Integral massage?


Integralmassage är en intuitiv behandlingsform som använder en kombination av tekniker – som österländsk helkroppsmassage, akupressur, craniosacral behandling, healing - anpassat till varje persons unika förutsättningar och behov. På så sätt startas och stöds individens egen läkningsprocess i den takt man är redo att följa.

 

För vem är Integral massage?


Den österländska massagen är en unik cirkulationsmassage. Behandlingen ges vid cirkulationsrubbningar, ischias, migrän, rygg och ledvärk, reumatism, sömnbesvär m.m. Det är en djupgående massage med syfte att stimulera genomblödning och lymfsystem och därigenom förbättra kroppens funktioner, motståndskraft och immunförsvar.

 

Hur fungerar Integral massage?


Via kroppens muskler, energiflöden och craniosacrala system lossas det som är låst,

stillas det som vill stillas,

frigörs det som ska frigöras

och stärks det som ska stärkas,

så att kroppen stabiliseras och balansen återfås. Motståndskraften mot fysisk och psykisk stress ökar och förmågor som tidigare bakbundits flödar fritt tillgängliga.


Rädslor som du tidigare inte orkat möta och som lämnat avtryck i kroppen frigörs nu så att du i din egen takt kan

motta dem [med alla aspekter av ditt varande] för att sedan släppa dem. Du känner hur du alltmer bottnar i din tillit och hur kroppen ”viftar på svansen av välbehag och frihet.”